Olle Svensk Strand

11:33 söndag 16 april 2017

Flickan och tjuren. Om konst och symbolvärde.

Skriv en kommentar

*