Phantom time hypothesis – Wikipedia

23:05 måndag 9 oktober 2017

Visste ni att åren 614–911 aldrig har infallit, utan att historien bara är ett falsarium? Fantomtid, en konspirationsteori jag inte kände till lanserad av Heribert Illig, som har fler galna teorier om historien.

Phantom time hypothesis – Wikipedia

The phantom time hypothesis is a historical conspiracy theory asserted by Heribert Illig. First published in 1991, the hypothesis proposes a conspiracy by the Holy Roman Emperor Otto III, Pope Sylvester II, and possibly the Byzantine Emperor Constantine VII, to fabricate the Anno Domini dating syste…

Skriv en kommentar

*