Dollar Street

23:59 lördag 20 januari 2018

Kulturella skillnader är större inom länder än mellan länder.

Dollar Street

“…country is actually a very poor “container” of culture”. …
Interesting article about work life values in different countries.
Thanks for sending me the article Amir Noorbakhsh. https://buff.ly/2DS1kOT

Skriv en kommentar

*