Vardagsrasismen

12:44 lördag 3 november 2018

Vardagsrasismen

Det är ändå spännande hur någon som baserar hela sin “expertis” på Cherry picking och eget tyckande lyckats få så många personer, främst män, att hylla honom som otroligt vetenskaplig. Det finns inte mycket vetenskapligt alls med JP ändå lyfts han även av de som bestämt påstår sig vara både vetenskapliga och rationella som någon form av guru. Som en fantastisk tänkare and so on. Det är ju iof inte svårt att se att även de som hävdar rationalitet i sitt stöd till Peterson egentligen bara gillar honom för att han säger sånt de håller med om och på ytan lyckas få det att låta vetenskapligt bevisat. Trots att det egentligen är allt annat än det..

“I början av Maps of Meaning beskriver han sin ungdom, hur han kritiskt började rannsaka varje tanke han tänkte. Hans tankar prövades inte mot omvärlden, utan mot en ”inre röst” som han accepterade som auktoritet. För att han skulle acceptera en idé måste den först sanktioneras av den inre rösten.

”Det betydde att jag verkligen behövde lyssna på vad jag sa”, skriver han – och det i sin tur, vill jag tillägga, betyder att Peterson i stället för akademiker började se sig själv som profet.

Tankarna går till new age-troendes relativistiska sökande inåt efter ”min sanning”, men Peterson har högre anspråk än så. Det finns en absolut sanning, och Jordan Peterson är dess uttolkare, eller, för att tala med folk på folkets vis: Jordan Peterson säger som det är.”

Skriv en kommentar

*