TST | Reproductive Rights Campaign

19:18 fredag 7 augusti 2020

Genom att göra aborter en del av en religiös seremoni skyddas de av de amerikanska grundlagarna. Därmed kan det vara svårt att förbjuda abort.

TST | Reproductive Rights Campaign

In accordance with the Religious Freedom Restoration Act (RFRA), first trimester abortions are now legal for all individuals practicing the Satanic Temple’s religious abortion ritual.

Det g�r inte att g�ra fler kommentarer till detta inlä.