Brandgula! Det heter "Det brandgula kuvertet." #AttDetSkaVaraSåSvårt

15:19 torsdag 21 februari 2019

Brandgula! Det heter "Det brandgula kuvertet." #AttDetSkaVaraSåSvårt
Brandgula! Det heter "Det brandgula kuvertet." #AttDetSkaVaraSåSvårt

Det g�r inte att g�ra fler kommentarer till detta inlä.