Tacka fan för att sekulär kultur inte är bra för kyrkan; då kan ju folk börja tänka.

12:57 tisdag 12 mars 2013

Att det är just en representant för Sveriges Evangeliska Allians som i en debattartikel på Dagens hemsida för fram argument för att anpassning till sekulär kultur inte gynnar kyrkan är föga förvånande. Som samordnare för SEA ställer sig naturligtvis Jacob Rudolfsson bakom deras vision att motverka just sekulariseringen och avkristnande av Sverige. Genom att likna den liberala kyrkan med Monthy Pythons svarte riddare, vill han visa på ett deras envishet vid att hålla fast vid tanken på att nedtona det kristna budskapet går emot empirisk erfarenhet. Som exempel tar han upp skillnaden mellan medlemsutvecklingen mellan liberalteologiska samfund som Svenska Kyrkan och mer dogmatiska rörelser.

Och naturligtvis stämmer säkert det Rudolfsson vill visa på: att ju mer man låter församlingens medlemmar ifrågasätta kyrkans och den egna tron, ju mindre man ger dem tydligt definierade lärosatser som undervisas utan kompromiss och ju mindre man tar avstånd från den omgivande kulturens sekulära övertygelser och handlingar, desto fler lämnar församlingen, och därmed möjligen också tron. Det som han missar är dock att det han beskriver är sekteristiska rörelser. För det farligaste man kan göra om man har en tveksam ideologi eller trossats är att uppmuntra, vare sig det är direkt eller indirekt, medlemmarna att tänka och därmed så ett frö av tvivel hos dem. Bättre då att uppfostra dem att likt den Svarte Riddaren fritt från eftertanke fortsätta försvara de definierade trossatserna.

3 kommentarer till “Tacka fan för att sekulär kultur inte är bra för kyrkan; då kan ju folk börja tänka.”

  1. Pinsamt för Rudolfsson att han inte ser att hans eget sammanhang har större likheter med den svarte riddaren än de liberalteologiska sammanhang han åsyftar.

    Undrar just om han reflekterat över hur Monthy Pythongänget ser på saken.


  2. Nej, han reflekterar antagligen inte över vare sig Monthy Python gängets åsikter om religion och kyrka eller över att han så dråpligt försöker projicera bilden av den Svarte Riddaren på motståndaren. Lika lite, får jag hoppas, som att han reflekterar över vilken typ av kyrka han indirekt förespråkar.


  3. If you would like to appending your know-how simply keep visiting this network page and be updated with the hottest news update posted here.


Skriv en kommentar

*